فروشگاه رام اندروید ۷

فروشگاه رام اندروید ۷

      Nexus | گوگل (نکسوس) دستگاه وضعیت عرضه تاریخ عرضه نسخه اندروید صفحه دانلود Google Pixel XL Phone ارایه روی دستگاه 23.10.2016 7.1 ( NDE63P) دانلود از گوگل عرضه شد 07.11.2016 7.1 ( NDE63V) عرضه شد 06.12.2016 7.1.1 ( NMF26O) عرضه شد 03.01.2017 7.1.1 ( NMF26U) Google Pixel Phone ارایه روی دستگاه 23.10.2016Read more about فروشگاه رام اندروید ۷[…]